Chinese Food Lovers           中國名菜

 
For your Pleasure & Enjoyment
 

粵菜:燴鮑魚

 

江浙菜:東坡肉

 

京菜:炒海蛭

 

湘菜:東安子雞

 

閩菜:板指乾貝

 
 
 
 
 
 

菜做绝了!

 
 
创意无限!
 

 
     

 
     

 

 

   

 
     
  靚粥是這樣熬成的 !  
     
  北方菜 Mandarin / Peking 川菜 Hunan / Szechuan
     
  粵菜 Cantonese / HongKong 上海菜 Shanghai
     
  潮州菜Chiu Chow 素菜 Vegetarian